Livsmiljöbarometern

Våra stränder

Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. Allmänhetens tillgänglighet till kustens strandlinje inom Umeå kommun ska inte minska.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet, som inte ska missgynnas av exempelvis stängsel, murar, bryggor, golfbanor eller byggnader.

Tillgängliga stränder är också en förutsättning för vår möjlighet att utöva allemansrätten, vår unika rätt att fritt uppehålla oss på andras mark för friluftsliv.

Delområden

Tillgänglig strand

Delmål A.7.2.1 Tillgängliga stränder är en förutsättning för vår möjlighet att utöva allemansrätten, vår unika rätt att fritt uppehålla oss på andras mark för friluftsliv.

Tillgängligheten till opåverkade strandområden är i princip oförändrad mellan åren 2008 och 2015.

Badvatten

Delmål A.7.2.2 Umeå kommun har många fina badplatser, både havsbad, badplatser vid sjöar och vid älven. I Umeå kommun provtas och kontrolleras vattenkvalitet vid strandbaden. Varje bad provtas tre gånger varje sommar (vecka 27, 29 och 31).
Delområde A.7.2
Sidan uppdaterad: 2016-06-01

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.