Livsmiljöbarometern

Avlopp

Många små avloppsanläggningar behöver åtgärdas i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer.

Delområden

Små avloppsanläggningar

Delområde A.7.3.1 I kommunen finns ca 7 500 små avloppsanläggningar. Många av dessa är gamla och uppfyller inte dagens krav på rening. De behöver därför bytas ut eller genomgå en väsentlig förbättring.

Lokalt miljömål

Senast år 2025 har alla befintliga enskilda avloppsanläggningar åtgärdats i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.
Delområde A.7.3
Sidan uppdaterad: 2016-06-01

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.