Livsmiljöbarometern

Transporter

Transporter med motorfordon står för en stor och ökande andel av miljöpåverkan. Det gäller att minska den påverkan, i staden där luftföroreningar och buller ger hälsoproblem, men också i stort för att spara resurser och minska klimatpåverkan.

Delmål

Motorfordonstrafik

Delmål A.6.2.1 Transporter med motorfordon står för en stor och ökande andel av miljöpåverkan. Det gäller att minska den påverkan, i staden där luftföroreningar och buller ger hälsoproblem, men också i stort för att spara resurser och minska klimatpåverkan.
Motorfordonstrafiken, mätt per invånare, ska minska i Umeå tätort.
Delområde A.6.2
Sidan uppdaterad: 2015-12-23

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.