Livsmiljöbarometern

Skog

Skogarna är inte bara en källa till virke, utan också viktiga rekreationsmiljöer. Tillgång till skogar och andra naturmiljöer är viktiga för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Preciseringar av miljömål

Delområde A.8.3
Sidan uppdaterad: 2016-02-16

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.