Livsmiljöbarometern

Transporter/resande

Transporter med motorfordon står för en stor och ökande andel av miljöpåverkan. Det gäller att minska den påverkan, i staden där luftföroreningar och buller ger hälsoproblem, men också i stort för att spara resurser och minska klimatpåverkan.

Nyckeltal

Körsträcka per invånare

Nyckeltal A.5.3.1
Senaste värdet: 569 mil2014

Resor med cykel

Delområde A.5.3.2 I diagrammet kan du se en del av de resultat som redovisas i kommunens Cykelbokslut för 2015. Resultaten gäller för 2015, alla utom ett som är från 2007.

Preciseringar av miljömål

Lokala mål

Andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots utgör minst 65 % av alla resor för boende inom Umeå tätort år 2022.
Fördubblad marknadsandel för kollektivtrafiken år 2020 jämfört med år 2005.
Visionen är att Umeå ska ha 70 % elbussar i stadstrafiken år 2020.
Delområde A.5.3
Sidan uppdaterad: 2016-06-03

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.