Livsmiljöbarometern

Minskat bruk av tobak, alkohol, narkotika, doping

Här kan du läsa mer om Umeå kommuns prioriterade mål kopplade till det nationella folkhälsomålet nummer 11, Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar.

Bruket av beroendeframkallande medel och spelberoende är viktiga bestämningsfaktorer för hälsan. Tobak är den enskilt största hälsorisken i Sverige. Passiv rökning skadar dessutom barn genom att bidra till ökade allergier, luftvägssjukdomar och plötslig spädbarnsdöd. Umeå kommun arbetar aktivt för att förebygga riskbruk av tobak och alkohol, samt bruk av dopning och narkotika. Vidare arbetar kommunen med att förebygga brottslighet kopplat till missbruk. Beslutet om rökfri arbetstid som infördes 2014 är ett steg i rätt riktning. Visionen är att Umeå kommun på sikt är tobaksfri.

UmeBRÅ är ett sektorsövergripande råd i alkohol-, drog och brottsförebyggande frågor. BRÅ ska också fungera som resurs och styrgrupp i olika samverkansfrågor till kommunens alkohol-, drog- och brottsförebyggande program.

Delmål

Osäkert om målet kan uppnåsMinskat bruk av tobak, alkohol, narkotika, doping

Delmål B.4.1 Barn och ungas bruk av tobak och droger ska minska. Berusningsdrickande och riskkonsumtion av alkohol ska minska.

Länkar

Huvudområde B.4
Sidan uppdaterad: 2018-02-21

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.