Livsmiljöbarometern

Barnfattigdom

Barnfattigdomen ska halveras

Idag är det drygt sex procent av barnen i Umeå som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Barn till ensamstående mödrar och personer med utländsk bakgrund löper en mycket högre risk för ekonomisk utsatthet än andra.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Barn i låginkomsthushåll

Nyckeltal B.1.1.1 Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 6,6 %2017
Delmål B.1.1
Sidan uppdaterad: 2020-02-28

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.