Livsmiljöbarometern

Ökad fysisk aktivitet

Andelen av befolkningen i procent som uppger att de är fysiskt aktiva på minst måttlig nivå, minst 30 minuter per dag, ska öka.

I Umeå kommun ska det finnas goda förutsättningar för friluftsliv och fysisk aktivitet för hela befolkningen i livets alla skeenden. Samhället behöver planeras för ökad fysisk aktivitet. Vardagsmotion ger de största hälsoeffekterna. Med fokus på sociala, ekonomiska och fysiska faktorer nås större effekter på vardagsmotion och folkhälsa än av att enbart påverka individen. När individen stimuleras till att öka sin andel av aktiva transporter genom att cykla och gå främjas hälsa.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Fysisk aktivitet

Nyckeltal B.2.1.1 Andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka, fyraårsmedel
Trend: Ingen uppmätt förändringingen förändring sedan 2018
Senaste värdet: 67 %2018

Fysisk aktivitet (gamla def.)

Nyckeltal B.2.1.2 Andelen av befolkningen som är fysiskt aktiv minst 30 min dagligen, rullande 4-årsmedelvärden
Trend: Ingen uppmätt förändringingen förändring sedan 2008
Senaste värdet: 67 %2015
Delmål B.2.1
Sidan uppdaterad: 2020-02-27

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.