Livsmiljöbarometern

Minskat bruk av tobak, alkohol, narkotika, doping & spelande

Barn och ungas bruk av tobak och droger ska minska. Berusningsdrickande och riskkonsumtion av alkohol ska minska.

I Umeå kommun ska barn och ungdomar upp till 18 år ha en alkohol- och tobaksfri uppväxt. Berusningsdrickande och riskkonsumtion bland vuxna ska minska för att motverka missbruk och alkoholskador.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Alkohol

Nyckeltal B.2.3.1 Andel med riskabla alkoholvanor, rullande 4-årsmedelvärden
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 16 %2018

Tobak

Nyckeltal B.2.3.2 Andel som röker dagligen, rullande 4-årsmedelvärdern.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 4 %2018

Cannabis

Nyckeltal B.2.3.3 Andelen som har använt cannabis senaste året, rullande 4-årsmedelvärden
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2008
Senaste värdet: 4,7 %2018

Länkar

Delmål B.2.3
Sidan uppdaterad: 2020-02-27

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.