Livsmiljöbarometern

Du är här: Livsmiljöbarometern

Livsmiljöbarometern

Välkommen till Livsmiljöbarometern - kommunens verktyg för att följa upp att vi har en hållbar utveckling. Här samlas fakta om miljö och natur, jämställdhet, folkhälsa och tillgänglighet samt näringsliv och konsumtion. Utgångspunkten för Umeå kommuns långsiktiga arbete är att det ska vara ekologiskt-, socialt-, och ekonomsikt hållbart. När dessa tre hållbarhetsaspekter samverkar får Umeå en hållbar tillväxt.

Med hjälp av Livsmiljöbarometern kan du själv analysera och följa livsmiljöutvecklingen i kommunen.

Uppföljningar

Miljö och natur

Uppföljning A

Folkhälsa

Uppföljning B

Länkar

Läs om arbetet med hållbar utveckling i Umeå
Uppföljning SE
Sidan uppdaterad: 2018-02-23

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.